Sing In

Gospelkoor Joyful Sound kan een gehele dienst verzorgen. Naast de liederen van het koor begeleiden we ook de samenzang (geen organist nodig dus!) en verzorgen we korte overdenkingen.

Aanwezigheid van een predikant is niet vereist, maar heeft wel meerwaarde voor vaste liturgische onderdelen. De liturgie, PowerPoint en promotiemateriaal (poster, teksten) liggen allemaal klaar. We noemen zo’n complete dienst een sing-in, omdat er veel gezongen wordt.

Waarom een sing-in van Joyful Sound?

Uit ervaring van meer dan 20 jaar sing-ins weten we dat er verschillende redenen zijn om Joyful Sound een hele dienst te laten verzorgen:

  • In het preekrooster lukt het niet een predikant voor een dienst te krijgen
  • Een commissie voor bijzondere diensten wil ‘eens wat anders’, een speciale invulling
  • Een commissie heeft niet de bemensing om uitgebreid iets te organiseren
  • Het thema en de vorm van een sing-in spreekt erg aan, met name bij jongeren
  • De kosten voor een dienst met predikant, organist én koor zijn te hoog

Keuze uit sing-ins

Joyful Sound biedt verschillende sing-ins aan, die elk ongeveer een uur duren:

Amazing Journey: Een complete dienst met samenzang, overdenkingen en koorzang, rondom het thema van de levensreis. Tijdens je leven verzamel je veel bagage, maar de vraag is: welke koffers laat je achter op welk tussenstation en wat blijf je altijd meedragen?
Kerst: zeer geschikt voor de adventsperiode of voor kerstavond. Bekende samenzang kerstliederen worden in een sfeervolle setting afgewisseld met de prachtigste koorliederen en het vertellen van het kerstverhaal vanuit het perspectief van de personen die er bij waren.
Pasen: een mooie dienst voor in de lijdenstijd of tijdens de paasdagen. Passende samenzang wordt afgewisseld met indrukwekkende koorliederen, lezingen en korte overdenkingen. We besteden vooral aandacht aan wat Pasen voor een ieder in de huidige tijd kan betekenen.
Pinksteren: Een speciale sing-in met de titel “In vuur en vlam”. Samen zingend beleven hoe de Heilige Geest in ons leeft, afgewisseld met korte overdenkingen over hoe we in de praktijk kunnen merken hoe de Heilige Geest in ons leven tot uiting komt.

Sing-in op maat

Natuurlijk is het ook mogelijk om samen met u een sing-in samen te stellen. Een uur lekker zingen en samen genieten van mooie muziek, geheel naar wens van uw organisatie. Ook het thema is door u zelf aan te dragen. Uiteraard is het mogelijk om in een gesprek samen te brainstormen en een mooi uur samen te stellen.

Teksten

De teksten of de vertalingen van onze liederen worden op een scherm geprojecteerd zodat iedereen kan volgen wat wij zingen en niemand dus iets hoeft te missen. Gebruikt u zelf al een beamer of hebt u schermen? Dan sturen wij onze (powerpoint)presentatie gewoon naar u op, zodat u er één geheel van kunt maken. Er ligt een complete liturgie voor u klaar, direct afdrukbaar of een tekstblad met alleen de samenzangliederen. Dit wordt vooral gebruikt wanneer niet iedereen bij machte is de teksten op de beamer te kunnen lezen. Ook kunnen we de teksten digitaal aanleveren om ze in een liturgie of op een liederenblad te verwerken. Tenslotte worden er promotieteksten voor digitale en papieren media aangeleverd.

Kosten

De kosten voor een sing-in bedragen € 175,- excl. reiskosten. Voor de berekening van de reiskosten, klik hier.