Woensdag 4 april

  • Deze avond start om 19.30 uur met de ledenvergadering. Daarna kijken we met een grote groep vrijwilligers die meegeholpen met het concert naar de registratie hiervan. Tegen 22.20 uur is de avond afgelopen.  De mededelingen van de ledenvergadering zijn genotuleerd door de notuliste Marina.


Terug