Woensdag 25 januari

Ewald heeft zich opgegeven voor de auditie van het nummer I go to the Rock. Hij is de enige auditant. Marianne wordt het extra jurylid en is getrokken uit de lootjes. Verder zit de muziekcommisse erbij en 1 uit het bestuur. Ingrid is reserve mocht Marianne niet kunnen of iemand anders uit de jury ziek is of verhinderd.

We hebben nieuwe leden: Clarissa is sopraan en staat rechtsvoor.

Hetty komt bij de linker sopranen te staan. (achterste rij)

Ilse komt ook bij de linker sopranen te staan en komt op de 2e rij.

Nienke Andreae staat bij de hoge alt op de achterste rij.

  • Het gebeurt nu nog wel eens dat op het laatste moment wordt afgezegd. Uitzonderingen nagelaten weten de koorleden vaak al wel dat ze een woensdagavond niet kunnen en zich dan afmelden bij Ewald. Hij geeft het aantal weer door aan JG zodat die rekening mee kan houden welk repertoire we doen en de opbouwploeg weet hoeveel podiumdelen er neergezet kunnen worden. Daarom vanaf nu afmelden voor 5 uur bij Ewald zodat er wat meer tijd is om dit door te geven.
  • Met vertrek van Marja is er een vacature in de pr commissie. Suzan kan dit niet alleen dus zoekt versterking. Daarom zoeken we 1 of 2 mensen die het leuk vinden om de pr te doen. Wil je meer informatie kom dan vrijblijvend eens polsen wat het inhoudt.
  • In de enquête die we vorig jaar gehouden hebben een tiental mensen aangegeven het leuk te vinden om mee te helpen met organiseren van het weekeinde kooruitje in 2024
  • Vanwege de anonieme enquête weten we niet wie dat waren. We zijn op zoek naar 2 a 3 mensen die mee willen helpen aan dit uitje wat gehouden gaat worden op 25 en 26 mei 2024. Hou deze datum dus nu al vrij en geef je op als je mee wilt organiseren.
  • We hebben een app gehad van Anneke:

Helaas heeft Anneke laten weten dat ze uitbehandeld is en nog hooguit een paar maanden heeft.
Ze zou het heel mooi vinden als Joyful Sound zingt op haar afscheidsdienst.
We hebben als bestuur dit ook met JG besproken en we kunnen hier niet aan voorbij gaan. Als dit een wens is van een koorlid, wie dan ook en hoe moeilijk en verdrietig dit zingen ook is zullen wij die wens proberen te vervullen.

  • Heb jij een leuke kerk, vereniging, school of werkplek of wat dan ook waar wij zouden kunnen optreden? Heb je zelfs al een contactpersoon wellicht. Laat hem/haar mailen naar de secretaris (Marina) Mooiste is dat er dan ook al info in staat wat het optreden inhoudt en evt. verdere gegevens.
  • Marina is aftredend en niet verkiesbaar

Omdat Marina dit jaar aftredend en niet herkiesbaar is, zoeken we een nieuwe secretaris. Om e.e.a. goed over te kunnen dragen, is het van belang dat er binnen afzienbare tijd iemand wordt gevonden.
Daarom de vraag aan jou. Lijkt het jou leuk om in het bestuur te komen en de taken van Marina over te nemen? Kom dan naar 1 van ons toe en we geven je uiteraard vrijblijvend informatie wat het precies inhoudt.

  • Er ligt 3 kaarten om te schrijven ter bemoediging 1 voor Petra, haar vader is overleden, 1 voor Marjan waar zorgen zijn omtrent haar operatie die weer is uitgesteld en Marina, die nog steeds erg veel hinder ondervindt van haar longcovid.

Marleen geeft aan na heel veel jaren lid geweest te zijn van Joyful Sound nu te gaan stoppen. Ze kan niet meer de energie en ontspanning vinden die ze normaal wel kreeg op een woensdagavond en met een druk leven past het niet meer. Ze heeft mooie leuke momenten beleeft maar ook verdrietige momenten met ons gedeeld. Vooral met het verlies van beide ouders was de steun die ze kreeg erg waardevol. Ze kijkt terug op mooie tijden, ze blijft ons volgen en wie weet tot ooit?Terug