Woensdag 16 mei

  • Er liggen aanmeldingsformulieren voor Ameland. Ook komt deze per mail naar de koorleden toe. Tevens ontvang je de notulen van de ledenvergadering per mail.
  • Er komt dus binnenkort een nieuwe site. Zie koorleden app met info. Zorg dat je dit binnenkort doet want de nieuwe website kan zeer binnenkort al ingaan. Lukt het niet, schroom niet en app JG. Beter dat je dit aangeeft en er samen uit komt.


Terug