Woensdag 15 januari

  • Donderdag komt de muziekcommissie weer bij elkaar om te vergaderen. Liedjes die we gaan zingen in welke volgorde wordt dan bekend gemaakt en zal gepubliceerd worden op de website.
  • Er komen weer wat optredens aan, kijk op de site en vul dit in!
  • Er zal geen foto gemaakt vooraf het benefietconcert. Met de 33 koorleden die er zijn is dit niet een goede afspiegeling wie wij als koor zijn. JG is diep verontrust dat er zo weinig koorleden zich op ja hebben gezet en laat dit weten aan de koorleden die deze woensdagavond er zijn. Helaas zijn dat vaak de mensen die zich wel hebben opgegeven en het praatje dus te horen krijgen dat niet over hen gaat.
  • World Vision hebben we als koor stop gezet en we gaan nu elk jaar een ander doel sponseren. We noemen dit de Joyful Gift. Dit jaar zal het KWF zijn.  Geef gul, geef wat je kwijt kan.
  • Er liggen 3 kaarten die getekend mogen worden. Voor Alie, Coby en Harma waarvan vader en schoonvader van overleden zijn.
  • Annita heeft afgelopen weken gekeken of Joyful Sound weer wat voor haar is. En ja, ze heeft zich opgegeven en is weer lid van ons koor.


Terug