Oplossing Kerstpuzzel 2018

 1. Er staat een PLEE IN een W en een ACHT. Dus PLEE IN W ACHT, min E levert PLEINWACHT
 2. Dit jongetje is een BORDEN PISSER, met P=W levert dit BORDENWISSER
 3. De V is het romeinse cijfer voor 5. De 5e letter van het alfabet is een E. Daar achter staat het logo van TUI, dus ETUI
 4. In de RAMEN staat een X: R X AMEN, daarna R=E dus EXAMEN
 5. Dit is een FLESSEN ROOSTER, maar dan enkelvoud (ev.), dus een FLES ROOSTER. – F levert dan LESROOSTER
 6. Links staat een T OP een O, daarna komt een GRAFIEK, min K levert dit TOPOGRAFIE.
 7. De smiley is BLIJ. NA de smiley staat een VEN (meertje in een bos). Dus: NA BLIJ VEN
 8. Een pittige puzzel! De drie pepers geven aan dat deze HOES erg PIKANT is. Min E en nog de kist (of wel k=t) levert dit HOS PITANT, zoals ze vroeger stagiaires noemden
 9. De rode windrichting geeft aan dat het hier om WEST gaat. Daar staat een MAMMOET. Met min S levert dit de MAMMOETWET op, die in 1968 werd ingevoerd.
 10. Het woord TOETS staat omgekeerd, ofwel WEER. Met R=K levert dit TOETSWEEK
 11. Hier staat OP de L een EI en nog een D IN de letter G, dus OPLEIDING
 12. Nog zo’n hersenkraker. Rutte had er niets mee te maken. Hij had gewoon een EXTRA NEUS. Een Extraneus is een examenkandidaat die geen lessen volgt, alleen het examen doet.
 13. Dit is een DRIEMASTER, maar min 3 levert dit de MASTER op.
 14. Fe is het scheikundige symbool voor IJZER. Dit staat ONDER de letter W, dus ONDERWIJZER
 15. Eén van de leukste puzzels: Je ziet hier alle DAGEN van de week, maar de eerste letter staat steeds achteraan, dus dat moet ook bij DAGEN, dus AGEND. Daarna komt nog de letter A, dus AGENDA.
 16. IN de SPECHT staan de letters IE, maar dan nog met min H levert dit IN SPECT IE. Dit staat ONDER het woordje ZOEK, dus INSPECTIEONDERZOEK
 17. Eén van de lastigste voor velen! Dit zijn twee HELDEN die AAN de letter M staan. Dus AAN M HELDEN. Daarboven staat min H in morse tekens. Vier stipjes is de letter H in morsecode. Dus in totaal AANMELDEN (je moet je vanaf het VO aanmelden voor een opleiding/studie).
 18. Dit is DO en 100 staat voor CENT (net als in het woord procent, wat staat voor ‘per honderd’), dus DOCENT
 19. Een grappige! Hier zien we LODEWIJK (Ascher) die KAAL is. Vervolgens moet plaatsnaam “DE WIJK” zoals op de kaart aangegeven weggehaald worden. Blijft over: LO KAAL.
 20. Een ander woord voor hetzelfde is DITO. Met een DISC er achter wat natuurlijk betekent D=C, levert dit CITO.
 21. Hier staat een SPELD IN de letter G, met D=L levert dit SPELLING
 22. OP de letter D staat de letter R met nog een ACHT. Eenvoudig wordt dit OPDRACHT
 23. Hier heb je te maken met een PAKKET KEUZE
 24. De cijfers staan voor letters in het alfabet: 10=J, 21=U, 6=F, dus JUF
 25. Dit TON in een DAL, dus DALTON
 26. Hier staat de Griekse letter Bèta in allemaal VAKKEN, dus BETAVAKKEN
 27. Dik Trom en Pietje Bell zijn twee BENGELS, met –B wordt dit dus ENGELS
 28. In het woord PUT moeten BERT en een EI geplaatst worden, dus PU BERT EI T.
 29. De PR staan OM (zie pijl) en die moeten ook nog OVER het EN-teken gehaald worden, ofwel PROMOVEREN.
 30. Dit is een OOR COLLAGE, met een H er voor en A=E wordt dit een HOORCOLLEGE
 31. De vorm van de pot in combinatie met de geschreven letters zijn erg afleidend. Maar uiteindelijk staat hier gewoon IN de letters KT een POT, dus INKTPOT
 32. Een lastige. De letter l staat voor LITER (wanneer schuingedrukt, staat-ie voor lengte!). De @ spreek je uit als het Engelse “AT” (komt uit e-mailadressen: persoon@bedrijf, persoon BIJ het bedrijf). De letter h staat voor UUR (wanneer schuingedrukt, staat-ie voor hoogte!). Samengevoegd: LITER AT UUR.
 33. Dit is een GRAS MUS, met G=E levert dit ERASMUS
 34. Dit ROER moet omgedraaid worden (pijl), dus REOR. In dit woord moeten dan nog de letters C en T, dus RE CT OR.
 35. Dit is een PEEN met de letters ST er in, dus PESTEN
 36. Dit is een CONCERT met de letter I er in, ofwel CONC I ERT. Met T=U moet nog even een synoniem gevonden worden voor U, namelijk GE. Dus: T=GE, wat dan CONCIERGE vormt.
 37. In deze SCHOOL worden bloemen geKWEEKt, het is dus een KWEEKSCHOOL (vroegere naam voor lerarenopleiding)
 38. Ali B. is een RAPPER, met E=O en een T er achter, wordt dit RAPPORT
 39. Je moet het even zien: dit is JE NA het woord PLAN, dus JENAPLAN
 40. Hier staat NA de SCHOOL de letters SE. Dat staat dan weer OP het spel TANGRAM, waarbij de T=V toegepast moet worden, dus VANGRAM. Tenslotte nog min de RAM. Dit levert dan op NA SCHOOL SE OP VANG.

Dan nog de slagzin: HET MOOISTE DAT JE EEN KIND KUNT GEVEN IS EEN KANS

Hier moet bij gezegd worden dat er meerdere zijn gevallen over het woordje DAT, zou eigenlijk WAT moeten zijn (na overtreffende trap volgt altijd WAT). Taalkundig is dat helemaal correct, zo hebben we nagezocht en van meerdere inzenders doorgekregen. Wij hebben ons echter gebaseerd op een website van Taaladvies, waar gesteld werd dat beide mocht (hoewel wel de voorkeur voor “wat”). Die website is dus niet correct. Excuus voor iedereen die we hierdoor op het verkeerde been hebben gezet bij puzzel 11.

Met dank aan de vele inzendingen! De winnaar wordt bekend gemaakt op onze Facebookpagina (www.facebook.com/kerstpuzzel). Like deze pagina, dan zie je volgend jaar vanzelf de nieuwe puzzel voorbij komen!

Jan-Geert en Carolien Taekema (-Renkema)