Joyful Challenge

De uitdaging in het kort

Op 4 april 2020 vieren we ons 25 jarig jubileum met een grandioos concert in de Stadsgehoorzaal in Kampen. Het concert krijgt de titel “Amazing Journey”. De lijst van liederen staat al vast, maar van één liedje ontbreekt nog de tekst. Want die tekst ga JIJ schrijven! We dagen je uit een Nederlandstalige tekst te schrijven op het lied “Brand new day” uit de Wizard of Oz. De tekst moet passen binnen het thema Amazing Journey. Doe mee met deze leuke uitdaging en hoor jouw tekst door ons uitgevoerd tijdens het geweldige jubileumconcert! (klik hier voor de korte introductievideo)

De regels

Gelukkig staan we jouw creativiteit niet in de weg. Er zijn maar een paar voor de hand liggende regels:

 1. De tekst moet Nederlandstalig zijn
 2. Jij moet zelf de tekst hebben geschreven
 3. De tekst moet passen op het lied “Brand new day” uit de Wizard of Oz (klik voor YouTube video)
 4. De tekst moet een christelijk karakter hebben.
 5. Je geeft gospelkoor Joyful Sound de toestemming en het recht om jouw tekst als eerste uit te voeren tijdens het jubileumconcert op 4 april 2020. Jij bent en blijft eigenaar van de tekst, of je er copyright op wilt aanvragen is aan jou.

Het thema

Bij het thema “Amazing journey” denken we natuurlijk aan de verbazingwekkende reis die we als koor hebben gemaakt in de afgelopen 25 jaar. Maar we denken vooral ook aan ons eigen leven en hoe wonderbaarlijk het leven op zichzelf al is en welke verbazingwekkende dingen we op onze reis tegen komen in het leven. Soms zijn we op zoek naar het doel in ons leven of verliezen we het doel in ons leven even uit het oog. Soms vergeten we ook te genieten van de reis, omdat we te veel onze focus op alleen het doel hebben staan. Natuurlijk zien we op onze reis ook de wonderbaarlijke gaven die ons zijn gegeven door onze God en voelen de opdracht die talenten tijdens onze reis ter ere van Hem, Zijn Liefde en onze liefde voor elkaar ten volle in te zetten.

Je mag je tekst schrijven op elk of meerdere aspecten uit het thema, zolang het maar duidelijk is dat de tekst duidelijk is bedoeld voor dit thema. De titel hoeft zeker niet “Amazing journey” te zijn, dat mag je uiteraard zelf bedenken.

De omvang/liedindeling

Het originele lied is opgebouwd uit een aantal onderdelen, je vindt de originele tekst hier. Schematisch ziet het lied er zo uit in het origineel:

AAAABBCCCC
AAAABBBBCC
AAAABBBBCCCC

Waarbij A steeds een zinnetje is op een bepaalde toonhoogte, gevolgd door zinnetjes B op een andere toonhoogte en C het welbekende “Can’t you feel a brand new day” is. Je ziet dat er in het origineel dus drie gelijkvormige blokken zijn, maar waarbij per blok gevarieerd wordt in het aantal regels A, B en C. Wij denken dat 3 blokken een prima omvang is (maar als je er echt 1 meer nodig hebt om je boodschap kwijt te kunnen, dan ben je daar vrij in). Het staat je vrij zelf te beslissen hoeveel A’s, B’s en C’s je per blok wilt gebruiken, daar houden we bij het maken van de soundtrack gewoon rekening mee.

Procedure

De procedure voor deze challenge is als volgt. Deze procedure is zorgvuldig vormgegeven, om onbevooroordeeld de mooiste tekst te selecteren:

 1. Je dient je tekst uiterlijk dinsdag 17 september te hebben gemaild naar challenge@joyfulsound.nl . De inschrijving sluit dus aan het einde van 17 september, middernacht.
 2. Woensdag 18 september zal de secretaresse van Joyful Sound alle teksten verzamelen en anonimiseren: ze zal de teksten zonder opmaak en naam op afzonderlijke pagina’s in één document zetten. Elke pagina bevat dan dus één tekst van een deelnemende tekstschrijver.
 3. Woensdagavond 18 september zullen de leden van de muziekcommissie van Joyful Sound een gesloten enveloppe krijgen van de secretaresse met daarin alle kale teksten (dus zonder opmaak en naam van de schrijver/schrijfster) van alle inzendingen.
 4. De muziekcommissieleden (5 personen onder wie niet de secretaresse) gaan onafhankelijk van elkaar de teksten lezen en voorzien van een cijfer (1 tot 10): hoe hoger het cijfer, hoe mooier en passender de tekst wordt ervaren. Er mogen gelijke cijfers worden gegeven. Hierbij wordt niet contact met elkaar of andere gezocht, het is een persoonlijke beleving van een tekst.
 5. De muziekcommissie komt donderdagavond 19 september bij elkaar en leest uit hun eigen administratie voor welke titel welk cijfer heeft gekregen. De cijfers worden per tekst gemiddeld. Het lied met het hoogste gemiddelde is daarbij automatisch winnaar geworden. Bij een gelijk gemiddelde wordt ter plaatse de voors en tegens van de tekst met elkaar uitgewisseld en wordt na deze discussie consensus bereikt en wordt een winnaar gekozen.
 6. Zodra de winnende tekst is gekozen, wordt tijdens de vergadering contact gezocht met de secretaresse en wordt de titel van de winnende tekst aan de secretaresse doorgegeven. Zij zal dan in haar administratie kijken wie de schrijver/schrijfster is van deze tekst en dat aan de muziekcommissie doorgeven. Ook zal ze de contactgegevens van de winnende schrijver/schrijfster doorgeven aan de muziekcommissie.
 7. Tijdens de vergadering wordt nog contact gezocht met de winnende schrijver/schrijfster om het winnende bericht door te geven.
 8. De secretaresse zal contact opnemen met de overige inzenders (waarschijnlijk per mail) om aan te geven dat zij niet de winnende tekst hebben geschreven.
 9. Voor de winnaar zijn uiteraard 2 vrijkaarten beschikbaar voor het jubileumconcert op 4 april 2020 in de Stadsgehoorzaal in Kampen.